­­­­­­­­­­­ეპილეფსიის ქირურგია კავკასიის მედიცინის ცენტრში

­­­­­­­­­­­ეპილეფსიის ქირურგია კავკასიის მედიცინის ცენტრში

access_time2022-11-29 14:56:32

ეპილეფსია საუკუნეების განმავლობაში მიიჩნეოდა ამოუცნობ მოვლენად და მას, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სახელს, მათ შორის დემონების დაავადებას უწოდებდნენ. განვითარების ეტაპებმა კაცობრიობის დაბნეულობას საბოლოოდ მოჰფინა ნათელი და დაადასტურა, რომ ეპილეფსია თავის ტვინის ქრონიკული ნევროლოგიური პათოლოგიაა, რომელიც ნებისმიერი სქესის, ასაკისა და რასის ადამიანს შეიძლება განუვითარდეს.თანამედროვე მედიცინა უკვე დაავადების ქირურგიული მკურნალობის შესაძლებლობასაც იძლევა. სწორედ ეპილეფსიის ქირურგიის სერვისი ამოქმედდა კავკასიის მედიცინის ცენტრში, სადაც ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ნეიროქირურგიული გუნდი მუშაობს. ამ მხრივ ჰოსპიტალი თანამშრომლობს ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტთან, რომელსაც პროფესორი სოფიო კასრაძე ხელმძღვანელობს. ეპილეფსიის ქირურგიის მიმართულებას კი კავკასიის მედიცინის ცენტრში მედიცინის დოქტორი, ვლადიმერ წიქარიშვილი უწევს ხელმძღვანელობას. ჰოსპიტალში უკვე ეპილეფსიის 8 წარმატებული ოპერაცია ჩატარდა.> რა არის ეპილეფსია?


ეპილეფსია თავის ტვინში გადაჭარბებული ელექტროაქტიურობის შედეგად აღმოცენებული უნებლიე, გაუცნობიერებელი მოძრაობები და ქცევაა, რომელსაც შესაძლოა, თან ახლდეს გონების დაკარგვის ეპიზოდიც. ასეთ შეტევას გენერალიზებულ გულყრებს უწოდებენ და მისი განვითარებისას ეპილეფსიური აქტივობა იმდენად სწრაფად ვრცელდება, რომ კერის დადგენა ვერ ხერხდება. ლოკალური გულყრების დროს კი კერის განსაზღვრა შესაძლებელია. ის ვლინდება გემოს, სუნის, გარემოს აღქმის შეცვლით, ხანმოკლე კრთომით რომელიმე კიდურში ან სხეულში, ასევე დაბუჟების, თავბრუსხვევის შეგრძნებებით.არსებობს ეპილეფსიური გულყრების სხვადასხვა ქვეტიპი და, შესაბამისად, - სხვადასხვაგვარი გამოვლინება. ეს დამოკიდებულია, ტვინის რა უბნის დაზიანებით არის გამოწვეული გულყრა. მაგალითად, ატონურია გულყრა, როდესაც მთელი სხეულის ან სხეულის ერთი ნაწილის კუნთებში  ტონუსის უეცარი დაქვეითება ხდება, რის ფონზეც ადამიანი უეცრად, მოწყვეტით ვარდება. ასეთი შეტევები სულ რამდენიმე წამი გრძელდება.


 
> როგორ გამოვავლინოთ ეპილეფსია?


ეპილეფსიის დიაგნოზის დადასტურება ნევროლოგთან კონსულტაციისა და შესაბამისი ინსტრუმენტული გამოკვლევების შედეგად ხორციელდება. ტარდება ელექტროენცეფალოგრაფია,  მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, კარდიოლოგიური, ლაბორატორიული, ნეიროფსიქოლოგიური, გენეტიკური კვლევები და სხვა.

> როგორ ვუმკურნალოთ ეპილეფსიას?


ეპილეფსიის მკურნალობა მას შემდეგ იწყება, რაც ეპილეფსიის ტიპი გამოვლინდება და მკურნალობის უპირველესი მეთოდი, როგორც წესი, მედიკამენტურია. გასათვალისწინებელია პაციენტის ასაკი, სქესი, თანდართული დაავადებები... იმ პაციენტებს, რომელთაც მკურნალობის ფონზე 3 წლის განმავლობაში გულყრა არ აღენიშნათ, მკურნალობის შეწყვეტისა და სრული გამოჯანმრთელების მაღალი შანსი აქვთ. თუმცა მედიკამენტების მოხსნა უნდა მოხდეს ექიმთან შეთანხმებით, თანდათანობით, სპეციალური სქემით, რადგანაც არსებობს შეტევის განმეორების რისკი. თანამედროვე მედიცინა იძლევა ასევე ეპილეფსიის ქირურგიული მეთოდით მკურნალობის შესაძლებლობას, რომელიც, უმეტეს შემთხვევაში, ეფექტურობის მაღალი ხარისხით ხასიათდება.

>  როდის ტარდება ეპილეფსიის ქირურგია?


ეპილეფსიის ქირურგია ტარდება მხოლოდ ფარმაკორეზისტენტული გულყრების არსებობის შემთხვევაში. საუბარია ეპილეფსიური სინდრომის ისეთ ტიპზე, როცა მედიკამენტური ორწლიანი მკურნალობა არაეფექტურია. კიდევ სხვა რამდენიმე კრიტერიუმის დაკმაყოფილებისა და რისკ-ფაქტორების მინიმუმამდე დაყვანის შემთხვევაში, პაციენტს ეპილეფიის ქირურგია უტარდება.

>  რა სახის ოპერაციები ტარდება ეპილეფსიის ქირურგიაში?ეპილეფსიის ქირურგიაში ძირითადი ნაწილი მაინც ეპილეფტოგენური ზონის აღმოჩენასა და რეზექციაზე მოდის, თუმცა არსებობს ეპილეფსიის გავრცელების შემაჩერებელი ოპერაციებიც. ნებისმიერ შემთხვევაში, პირველი ნაბიჯია თავის ტვინის დაზიანებული უბნის აღმოჩენა, მისი ორგანული ცვლილებების მიზეზის დადგენა, რაც ინვაზიური ან არაინვაზიური მეთოდებით ხორციელდება.არაინვაზიური პროცედურის ხანგრძლივობა 78 საათია. ამ დროის განმავლობაში პაციენტი ელექტროენცეფალოგრამაზეა შეერთებული, რაც გულყრის იდენტიფიკაციის, მისი სემიოლოგიის დადგენის შესაძლებლობას იძლევა. მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია კი თავის ტვინის სტრუქტურულ ცვლილებებს ავლენს. შედარებით იშვიათ შემთხვევებში ხდება საჭირო პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფიის ჩატარება, რომელიც არაინვაზიურად იძლევა ტვინის იმ ზონის გამოვლენის შესაძლებლობას, რომელიც პასუხისმგებელია ეპილეფსიურ გულყრებზე.ინვაზიური მეთოდების გამოყენებისას თავის ტვინში ელექტროდების ჩანერგვა ხდება. შედეგად, დგინდება, მიიჩნევა თუ არა ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტი საოპერაციო კანდიდატად.

>  რა მეთოდებით ხორციელდება ეპილეფსიის ქირურგია კავკასიის მედიცინის ცენტრში?


კავკასიის მედიცინის ცენტრში ეპილეფსიის ქირურგია რამდენიმე მეთოდით ხორციელდება. მათ შორის არის ეპილეფტიკენური ზონის გამოვლენა და ამოკვეთა. ამ ოპერაციების ეფექტურობაა 70%-80%-მდე. ტარდება ასევე მანიპულაცია ტვინის ჰემისფეროების ერთმანეთისგან გამოთიშვის მეთოდით, რათა აღმოიფხვრას ტვინის ჯანმრთელი ქსოვილების ფუნქციური დაზიანების საფრთხე. ამ ოპერაციის ეფექტურობა 50%-70%-მდეა.არსებობს ასევე პალიატიური ოპერაციები, რომელსაც სუპიალურ რეზექციას უწოდებენ. იქიდან გამომდინარე, რომ დაავადებას, ძირითადად, ტვინის ქერქის დაზიანება იწვევს, ხორციელდება ე.წ. ქერქის დასერვა პათოლოგიის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად.  კიდევ ერთი მიდგომა ტვინის ღრმა სტრუქტურების სტიმულაციაა. ეს გულისხმობს ნერვული დაბოლოებების სტიმულაციას სპეციალური აპარატის მეშვეობით, რომელიც ეპილეფსიური გულყრების სიხშირის შემცირებისკენ არის მიმართული.საბოლოო ჯამში, თანამედროვე მედიცინა იძლევა შესაძლებლობას, ეპილეფსიით დაავადებულ ადამიანებს უმკურნალოს მედიკამენტური თუ ქირურგიული გზით, თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ოპერაციული თვალსაზრისით აუცილებელია, პაციენტი (დაავადების განვითარების ეტაპებისა და მდგომარეობის მიხედვით) გარკვეულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს.
 

„მომავალ შაბათს რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს – ოცნება 19%, ენმ 14%, გახარია 3%“ – IRI

„მომავალ შაბათს რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს – ოცნება 19%, ენმ 14%, გახარია 3%“ – IRI
access_time2023-04-25 14:00:33
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI) საზოგადოების აზრის კვლევას აქვეყნებს. კითხვაზე, ვის მისცემდნენ ხმას, საპარლამენტო არჩევნები მომავალ შაბათს რომ ტარდებოდეს, 19% ქართულ ოცნებას ასახელებს, 14% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას.  მოქალაქეებს დაუსვეს კითხვა - საპარლამენტო არჩევნები რომ მომავალ შაბათს ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? (თუ მისცემდით) / თქვენ მიერ არჩეული პარტია რომ ბიულეტენზე არ ყოფილიყო, სანაცვლოდ ვის მისცემდით ხმას? (თუ...

IRI-ის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 91%-ს ყველაზე მეტად პატრიარქი, 52%-ს კახა კალაძე, ხოლო 48%-ის სალომე ზურაბიშვილი მოსწონს

IRI-ის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 91%-ს ყველაზე მეტად პატრიარქი, 52%-ს კახა კალაძე, ხოლო 48%-ის სალომე ზურაბიშვილი მოსწონს
access_time2023-04-25 13:30:40
„საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI)“ ახალი კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 91%-ს ყველაზე მეტად საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე მოსწონს.   ამავე კვლევის თანახმად, რეიტინგში მეორე ადგილს თბილისის მერი კახა კალაძე იკავებს, რომელიც გამოკითხულთა 52%-ს მოსწონს, 48%-ით მესამე ადგილზეა საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც მოსდევს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 43%-ით.   ცნობისთვის, IRI-ის კვლევა 2023 წლის 4-23 მარტის პერიოდში...

უკრაინამ სუდანიდან 138 ადამიანის ევაკუაცია წარმატებით განახორციელა, მათ შორის არიან საქართველოს მოქალაქეებიც

უკრაინამ სუდანიდან 138 ადამიანის ევაკუაცია წარმატებით განახორციელა, მათ შორის არიან საქართველოს მოქალაქეებიც
access_time2023-04-25 12:50:16
უკრაინამ წარმატებით ჩაატარა სამაშველო ოპერაცია სუდანის ტერიტორიიდან მოქალაქეების ევაკუაციის მიზნით. სულ გამოიყვანეს 138 ადამიანი, მათ შორის უცხოელები. ამის შესახებ უკრაინული მედია თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს პრესსამსახურზე დაყრდნობით იუწყება. აღნიშნულია, რომ ოპერაცია უკრაინის პრეზიდენტის აპარატთან და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან კოორდინაციით დაზვერვის მთავარმა დირექტორატმა განახორციელა. „წარმატებული...

რომელ პარტიას არ მისცემდით ხმას: 39% „ნაციონალურ მოძრაობას“, 34 % კი „ქართულ ოცნებას“ ასახელებს“ - IRI

რომელ პარტიას არ მისცემდით ხმას: 39% „ნაციონალურ მოძრაობას“, 34 % კი „ქართულ ოცნებას“ ასახელებს“ - IRI
access_time2023-04-25 13:15:07
IRI-ს კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 39 პროცენტი აცხადებს, რომ ნებისმიერ გარემოებაში ხმას არ მისცემდა „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“.   კითხვაზე რომელ პარტიას არ მისცემდით ხმას, ნებისმიერ გარემოებაში, შედეგები შემდეგნაირად გადანაწილდა, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 39%; „ქართული ოცნება“ – 34%; „კონსერვატიული მოძრაობა – ალტ-ინფო“ -16%; „გირჩი მეტი თავისუფლება – ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე“ – 13%; „პატრიოტთა ალიანსი, დავით თარხან-მოურავი და ირმა ინაშვილი“ – 13%; „გირჩი“ -13%;...

მიხეილ ლომთაძის Kaspi.kz-მა აშშ-ში ფასიანი ქაღალდების განთავსებისთვის მზადება დაიწყო

მიხეილ ლომთაძის Kaspi.kz-მა აშშ-ში ფასიანი ქაღალდების განთავსებისთვის მზადება დაიწყო
access_time2023-04-25 12:30:09
მიხეილ ლომთაძის Kaspi.kz-მა შეერთებულ შტატებში შესვლისთვის მზადება დაიწყო. ამის შესახებ ნათქვამია კომპანიის 2023 წლის პირველი კვარტლის ანგარიშში, რომელიც გამოქვეყნდა ორშაბათს, 24 აპრილს. ანგარიშის მიხედვით, ყაზახური ფინტექი მომზადების „ადრეულ ეტაპზეა“, „რადგან ნებისმიერი ტრანზაქცია, რა თქმა უნდა, ბაზრის პირობებზეა დამოკიდებული. ჩვენ ვხედავთ ბევრ პოტენციურ სარგებელს აშშ-ს სიაში, მათ შორისაა გაფართოება, უფრო მრავალფეროვანი აქციონერთა ბაზა და გაზრდილი სავაჭრო ლიკვიდობა“, -...


მსგავსი სიახლეები

up